The Impact of Financial Literacy Education on Financial Literacy of Secondary School Students


Creative Commons License

Yiğitbaş Ş., Temeloğlu E., Şimşek A.

IBAD Journal of Social Sciences / IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, pp.411-432, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

  • This study aims to provide the foundation for financial literacy in order to raise awareness of savings among the students studying in secondary schools in Ayvacık district of Çanakkale province and to enable them to direct their saving to productive areas in the future. For this purpose, financial education is planned for
  • the 12-14 age group studying in secondary education.The main expectation during the creation and implementation phase of the project is that secondary school students' perspective on financial issues and problems will change, and it will make a significant contribution to their future financial management skills. After the
  • training, the youth are expected to act more rationally regarding daily simple expenses, to make monetary transactions easier, to distinguish the needs and desires accurately, to make conscious consumption and to reach savings awareness at an early age and thus to contribute directly or indirectly to the national economy.The impact of financial education on the financial literacy of the young was measured with survey questions. The survey questions in a formal structure based on the quantitative method were applied both before and after financial education. In this study, it was found that financial education has a positive effect on the financial literacy of the youth at secondary education level.
  • Bu araştırma Çanakkale ili Ayvacık ilçesindeki ortaokullarda eğitim gören gençlerde tasarruf bilinci oluşturmak ve gelecek dönemlerde tasarruflarını verimli alanlara yönlendirmelerini sağlamak amacıyla finansal okuryazarlık konusunda bir altyapı kazandırmayı amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için ortaöğretimde eğitim gören 12-14 yaş grubuna finansal eğitim verilmesi planlanmıştır. Projenin oluşturulması ve uygulanması aşamasındaki temel beklenti, ortaöğretim öğrencilerinin finansal konu ve sorunlara bakış açısının değişeceği ve onların gelecekteki finansal yönetim becerilerinin artmasına önemli katkı yapacağı yönündedir. Eğitim sonrasında gençlerin günlük basit harcamalara ilişkin daha rasyonel hareket etmesi, parasal işlemleri daha kolay yapması, ihtiyaçlar ve istekleri doğru bir şekilde ayırt etmesi, bilinçli tüketim yapması ve tasarruf farkındalığına erken yaşlarda ulaşması ve böylece ülke ekonomisine doğrudan ya da dolaylı katkı yapması beklenmektedir. Finansal eğitimin gençlerin finansal okuryazarlığı üzerindeki etkisi anket soruları ile ölçülmüştür. Nicel yönteme dayanan formel yapıdaki anket soruları hem finansal eğitim öncesi hem de finansal eğitim sonrası uygulanmıştır. Bu çalışmada, finansal eğitimin ortaöğretim düzeyindeki gençlerin finansal okuryazarlıkları üzerinde olumlu bir etki yarattığı bulgusuna ulaşılmıştır.