The effects of birth with cesarean section oncardiovascular system in young adults


AKŞİT E. , GAZİ E. , KIRILMAZ B. , EDİNCİKLİOĞLU m., YILDIRIM ö. t. , Aydın f.

35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 3 - 06 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri