The effects of birth with cesarean section oncardiovascular system in young adults


AKŞİT E. , GAZİ E. , KIRILMAZ B. , EDİNCİKLİOĞLU m., YILDIRIM ö. t. , Aydın f.

35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 3 - 06 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text