Sakrokoksigeal Teratom Olgusunun Prenatal Tanısında2 ve 3 Boyutlu Ultrasonografinin Kullanımı Olgu Sunumu


UYSAL F., ADAM G., REŞORLU M., BAŞ S., UYSAL A.

Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2013 (Peer-Reviewed Journal)