Quality of life and global climate change


Uysal Şahin Ö.

Journal of Awareness, vol.4, no.3, pp.147-154, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26809/joa.6.3.06
  • Journal Name: Journal of Awareness
  • Journal Indexes: ABI/INFORM
  • Page Numbers: pp.147-154
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Although quality of life is often associated with health, it is actually a multidimensional concept. It is shaped by many factors such as education, economy, health and environment. Therefore, quality of life can be defined as the state of well-being in material and spiritual conditions that affect a person's life. Increasing the quality of education and health and the creation of fair access conditions, increases in national income levels of individuals, technological advances and equal access opportunities, and the extent of environmental pollution determine the quality of life of both individuals and societies. Although it has an environmental dimension, do what we do to improve the quality of life affect climate change? Because the activities that people do to improve their lives and the goals they want to achieve can cause some destruction on nature. For example, while increasing technological opportunities creates conditions that make people's lives easier and societies progress, it also brings many harms on the environment. Similarly, the increase in the weight of the industrial sector and the services sector in an economy creates conditions that increase the economic power of individuals and improve their quality of life, while it is a fact that it creates negative effects on natural life and the environment. In particular, many industrialization activities polluting agricultural areas, water and air are very common. So what is the solution then? Should the goal of quality of life be abandoned? What needs to be done here is to reconsider the factors that make up the quality of life. In particular, it is the creation of "minimal living" conditions that we talk more about with the pandemic today. In this study, too, we discuss the concept of quality of life in detail and seek answers to the questions of how the factors that determine our quality of life should be and what should be done in the face of a global climate change threat.

Yaşam kalitesi çoğu zaman sağlıkla ilişkilendirilse de, aslında çok boyutlu bir kavramdır. Eğitim, ekonomi, sağlık ve çevre gibi pek çok faktör tarafından şekillenir. O yüzden yaşam kalitesi, insanın hayatını etkileyen maddi ve manevi koşullardaki iyilik hali olarak tanımlanabilir. Eğitim ve sağlıkta kalitenin artması ve adil erişim koşullarının oluşması, kişilerin milli gelir seviyelerindeki artışlar, teknolojik ilerlemeler ve bunlara eşit erişim imkanları ile çevre kirliliğin boyutu gibi unsurlar hem kişilerin hem de toplumların yaşam kalitelerini belirlemektedir. Her ne kadar çevresel bir boyutu olsa da yaşam kalitesini iyileştirmeye dair yaptıklarımız acaba iklim değişikliğini etkilemekte midir? Çünkü insanların yaşamlarını iyileştirmeye dair gerçekleştirdikleri faaliyetler ve ulaşmak istedikleri hedefler doğa üzerinde bazı tahribatlara yol açabilmektedir. Örneğin, teknolojik imkanların arttırılması kişilerin hayatlarını kolaylaştıran ve toplumların ilerlemesini sağlayan koşullar yaratırken, çevre üzerinde de pek çok zararı beraberinde getirmektedir. Benzer şekilde, bir ekonomide sanayi sektörü ve hizmetler sektörünün ağırlığının artması kişilerin iktisadi güçlerini arttıran ve yaşam kalitelerini yükselten koşullar yaratırken; bir yandan doğal yaşam ve çevre üzerinde olumsuz etkiler yarattığı bir gerçektir. Özellikle, sanayileşmenin tarım alanlarını, suyu ve havayı kirlettiği pek çok örneğe çok sık rastlanmaktadır. Peki o zaman çözüm nedir? Yaşam kalitesini yükseltme amacından vazgeçmek mi gerekir? Burada yapılması gereken yaşam kalitesini oluşturan unsurları tekrardan ele almaktır. Özellikle de günümüzde pandemi ile daha da çok konuştuğumuz “minimal yaşam” koşullarının oluşturulmasıdır. İşte bu çalışmada da, yaşam kalitesi kavramı detaylı olarak tartışılarak küresel iklim değişikliği tehdidi karşısında yaşam kalitemizi belirleyen unsurların nasıl olması ve neler yapılması gerektiği sorularına yanıt aranmaktadır.