Genel Başarı Beklentileri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.


ÇELİK ERCOŞKUN N., OZAN C., KINCAL R. Y.

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 26 - 28 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri