An Easy Way to Evaluate the Female Genital Canal in Mice and Rats: Vaginal Cytology


Creative Commons License

Yurtgezen Z. G., Ercetin D., SAPMAZ METIN M.

Batı Karadeniz Tıp Dergisi, vol.6, no.3, pp.259-266, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.29058/mjwbs.1172971
  • Journal Name: Batı Karadeniz Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.259-266
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Although different methods have emerged over time, the vaginal cytology method, which is used to monitor the condition of the female genital canal, is often preferred because it is easy and practical. In 1917, after Stockard and Papanicolaou discovered that guinea pig vaginal lumen epithelial cells change according to the state of the ovulation cycle, the oestrus cycle exhibiting has become an essential part of the female genital system studies. Various factors affect the accuracy of results, including timing, method of smear sample collection, and the practitioner's experience in demonstrating vaginal cytology. The oestrus cycle shows four basic phases: proestrus, oestrus, metestrus, and diestrus, in rats and mice. Each phase of the cycle has a different dominant cell type and density. In this review; In addition to the methods of taking smears from mice and rats and the characteristics of the estrous cycle phases, there is information on the use of the data from experimental studies. Also, this study aims to provide a comprehensive perspective to researchers who will work with female subjects by emphasizing the points to be considered in terms of monitoring the dynamic changes in the female reproductive system and correct planning and evaluating the results of experimental studies.
Dişi genital kanalın durumunu izlemek için kullanılan vajinal sitoloji yöntemi, zaman içinde farklı metodlar ortaya çıksa da, kolay ve pratik olması nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. 1917’de Stockard ve Papanicolaou’nun kobay vajinal lümen epitel hücrelerinin ovulasyon döngüsünün durumuna göre değişiklik gösterdiğini keşfetmelerinin ardından östrus siklusu takibi, dişi genital sistem çalışmalarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Vajinal sitolojiyi göstermek için smear örneklerinin alınma zamanı ve yöntemi, uygulayıcının tecrübesi gibi çeşitli faktörler sonuçların doğruluğu üzerine etkilidir. Östrus siklusu, sıçan ve farelerde temel olarak dört faz gösterir: proöstrus, östrus, metöstrus ve diöstrus. Her fazın hücre tipi ve yoğunluğu farklıdır. Bu derlemede; fare ve sıçandan smear alma yöntemleri ve östrus siklus fazlarının özelliklerinin yanı sıra, elde edilen verilerin deneysel çalışmalarda kullanım alanlarına yönelik literatür bilgileri yer almaktadır. Ayrıca bu çalışma, dişi üreme sistemindeki dinamik değişikliklerin takibi, deneysel çalışmaların doğru planlanması ve sonuçların değerlendirilmesi yönünden dikkat edilmesi gereken noktaları belirtmesi ile dişi deneklerle çalışacak araştırmacılara kapsamlı bir bakış açısı sağlamayı hedeflemektedir.