WEB 2.0 DIGITAL STORY IN CHILDREN'S LITERATURE TOOLS


Aksoy Tokgöz İ.

WORLD CHILDREN CONFERENCE-II, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 21 - 23 May 2021, vol.1, pp.129-130

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Lefkoşa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.129-130
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to introduce digital story tools that can be used at the basic education level for the integration of the primary school curriculum and the learning teaching process, with the increasing importance of digital learning materials in the education and training process in the current pandemic process. For this purpose, all of the Web 2.0 Digital Story Tools; Stroybird, Storyjumper, Storyboardthat, Mystorybook were selected and application features of the tools were given comparatively. The research also aims to guide academicians, teachers and teacher candidates on the integration of digital story tools into the learning-teaching process, especially children's literature and language teaching.

Keywords: Web 2.0, digital story tools, digital education, educational technology, children's literature.

Bu çalışma, içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle eğitim öğretim sürecine dijital öğrenme materyallerinin öneminin giderek artması ile birlikte temel eğitim düzeyinde kullanılabilecek Dijital Hikâye Araçlarını ilkokul programına ve öğrenme öğretme sürecine entegrasyonuna yönelik tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Web 2.0 Dijital Hikâye Araçlarının tümü; Stroybird, Storyjumper, Storyboardthat, Mystorybook seçilerek araçların uygulama özellikleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Araştırmada aynı zamanda dijital hikâye araçlarından çocuk edebiyatı, dil öğretimi başta olmak üzere öğrenme öğretme sürecine entegrasyonu konusunda akademisyenlere, öğretmenlere, öğretmen adaylarına rehberlik etmeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Web 2.0, dijital hikâye araçları, dijital eğitim, eğitim teknolojisi, çocuk edebiyatı.