Teachers' and students' perceptions of the ideal teacher


Telli S., Brok P. D., Çakıroğlu J.

Egitim ve Bilim, vol.33, pp.118-129, 2008 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Egitim ve Bilim
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.118-129
  • Keywords: students' perceptions, interpersonal relationship, teacher behaviour, learning environment, AMERICAN, BEHAVIOR
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Abstract The purpose of the study was to describe the characteristics of an ideal Turkish teacher from an interpersonal point of view. A total number of 21 teachers and 276 students (Grades 9 to 11) answered the questions “What should be/should not be the characteristics of an ideal teacher?”A total of 17 students and 5 teachers were randomly selected from this group and were interviewed. The interviews were based on the Model for Interpersonal Teacher Behaviour (MITB) and its two dimensions (Influence and Proximity). Results of the study indicated that students and teachers described the ideal teacher as a person who guides students, motivates and encourages them, gives confidence, has a tendency to build more positive relationship and has earned respect from students.

Keywords: students’ perceptions, interpersonal relationship, teacher behaviour, learning environment

Öz Bu çalışmanın amacı ideal Türk öğretmenin özelliklerini kişiler arası davranışlar açısından değerlendirmektir. Çalışmaya, Bursa’da bir lisede görev yapan farklı branşlardan 21 öğretmen ve 9 şubede öğrenim görmekte olan 276 öğrenci (9-11 sınıf) katılmıştır. Katılımcılar “İdeal bir öğretmenin özellikleri neler olmalı/olmamalı?” açık uçlu sorularını cevaplandırdılar. Kişilerarası Öğretmen Davranışları Modeli’ne (MITB) ve modelin iki ana (Etki-Yakınlık) boyutuna göre düzenlenen yarı yapılandırılmış görüşme formları hazırlanarak; bu gruptan rastgele seçilen 5 öğretmen ve 17 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Öğretmen ve öğrenciler ideal öğretmeni, öğrencileri motive eden, onlara rehberlik yapan, özgüvenlerini kazanması konusunda yardımcı olan, öğrencileriyle olumlu ilişkiler kuran ve öğrencilerinden saygı gören bir kişi olarak tanımlamışlardır.

Anahtar Sözcükler: Öğrenci algıları, kişiler arası ilişkiler, öğretmen davranışları, öğrenme ortamı