Üniversitesi Öğrencilerinin Afetlerde Gönüllülük Düzeyinin Tespiti: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Örneği


GÜRSOY B., TURAN M., ÖZTÜRK G. , BULUT Y.

1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 - 15 Ekim 2017