ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR KISÂS-I ENBİYÂ NÜSHASI (DİL İNCELEMESİ – ÇEVRİYAZI – TÜRKİYE TÜRKÇESİNE AKTARMA).


Creative Commons License

EKER Ü.

ZFWT Türklerin Dünyası, vol.10, no.1, pp.219-236, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: ZFWT Türklerin Dünyası
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.219-236

Abstract

In this study, the text of “Kısâs-ı Enbiyâ” found as untitled in the registered text called Chagataische Sammelhandschrift “Chagatai collective manuscripts” has been studied. The text has been written as a verse with Chagatai Turkish version. Based on the type and language characteristics of the paper, It can be said that it was written at the end of the XVIII century. The study has been composed of three parts, namely language analysis, transcription and transfer to Turkey’s Turkish. In the first part, the major language features of the text have been examined, in the second part, its transcription has been made, in the third part , the transfer to Turkey's Turkish has been carried out. The features of Western Turkish (= Oghuz Turkish) are drawing attention in the additions and words in the texts.

Key words: Kısas-ı Enbiya, Chagatai Turkish, Chagatai.

Bu çalışmada Chagataische Sammelhandschrift “Çağatayca Toplu El Yazmaları” adıyla kayıtlı yazma içinde başlıksız olarak bulunan Kısâs-ı Enbiyâ parçası ele alınmıştır. Yazma Çağatay Türkçesiyle manzum olarak kaleme alınmıştır. Kâğıdın türü ve dil özelliklerine bakılarak XVIII. yüzyılın sonunda yazıya geçirildiği söylenebilir.  Çalışma dil incelemesi, çevriyazı ve Türkiye Türkçesine aktarma olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde metnin, önemli dil özellikleri incelenmiş, ikinci bölümde çevriyazısı yapılmış, üçüncü bölümde ise Türkiye Türkçesine aktarımı yapılmıştır. Metinde ek ve kelimelerde Batı Türkçesinin (=Oğuz Türkçesi) özellikleri göze çarpmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kısâs-ı Enbiyâ, Çağatay Türkçesi, Çağatayca.