Microplastics and Food Safety


Creative Commons License

Atakan O., Yüceer M., Caner C.

Akademik Gıda, vol.19, no.4, pp.433-441, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 19 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.24323/akademik-gida.1050778
  • Journal Name: Akademik Gıda
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, CAB Abstracts, Food Science & Technology Abstracts, Veterinary Science Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.433-441
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Microplastic (MP) accumulation maintains its importance in terms of environmental and human health. As plastics breakdown into tiny particles (<5 mm diameter), the consequences on human and animal health and ecosystem need to be further studied. In addition to its damage to environment, we do not have much data on how much MPs are present in food stuffs, which is a potential risk for both animal and human health. Microplastics pose a significant health risk due to both the additives used in the production stages and the toxicity of decomposition products. In this article, studies on MPs have been compiled in recent years to determine the amount of microplastics in food stuffs that are closely related to all consumers. In terms of the food ecosystem, MP accumulation has been detected especially in seafood (especially mussels and shrimp) and sea salt. It is a widely reported environmental issue, but its impact on food industry has been somewhat under-reported.

Mikroplastik (MP) birikimi çevre ve insan sağlığı bakımından önemini korumaktadır. Plastiklerin küçük parçacıklara (<5 mm çap) ayrılmasıyla insan ve hayvan sağlığı ile ekosistem üzerinde yol açtığı sonuçların araştırılması gerekmektedir. Çevreye verdiği zararın yanı sıra hem insan hem de hayvan sağlığı açısından potansiyel bir risk unsuru olan mikroplastiklerin gıda maddelerinde ne kadar bulunduğu konusunda detaylı veriler bulunmamaktadır. Gerek üretim aşamalarında kullanılan katkı maddeleri gerekse de bozunma ürünlerinin toksisitesi sebebiyle mikroplastikler sağlık açısından önemli bir risk oluşturmaktadırlar. Bu çalışmada, tüm tüketicileri yakından ilgilendiren gıda maddelerindeki mikroplastik miktarını belirlemek için son yıllarda yapılan MP’ler ile ilgili araştırmalar derlenmiştir. Gıda ekosistemi açısından özellikle deniz ürünlerinde (özellikle midye ve karides) ve deniz tuzunda MP birikimi tespit edilmiştir. Bu durum yaygın olarak bildirilmiş bir çevresel konu olmakla birlikte gıda endüstrisindeki etkisi üzerine yapılan çalışmalar henüz yeterli sayıda değildir.