Yurdumuzda Yaşayan Bacaksız Kertenkelelerden ANGUIDAE Türlerinin Maruz Kaldığı Tehditler ve Korunmalarına Yönelik Öneriler


TOK C. V. , ÇİÇEK K., HAYRETDAĞ S. , AYAZ D.

Göçmen Kuşlar ve Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Eylem Planı Stratejisi Çalıştayı ve Dünya Sulak Alanlar Günü, Turkey, 2 - 04 February 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey