Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Şeker Pancarının Sulama Uygulamalarının Değerlendirilmesi


KODAL S., YILDIRIM Y. E. , TAŞ İ. , TEKİNER M. , COŞKUN Y.

V. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12 - 15 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri