Konaklama İşletmelerinin Kültürel Karşılaştırması ve İş Tatmini: İstanbul İlindeki Aile ve Zincir Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma


Creative Commons License

EŞİTTİ B.

Journal of Recreation and Tourism Research, vol.1, no.4, pp.31-41, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Journal of Recreation and Tourism Research
  • Page Numbers: pp.31-41
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In a large extent, hospitality enterprises success depends on the culture which connects members of the organization and holds them together; it gives them vitality and a new spirit. At the same time the employees satisfaction with their jobs is the case that most affect the performance and viability. In this context, the study takes an in-depth scrutiny to examine organizational culture in hospitality enterprises and determines the status of organizational culture and job satisfaction. This ampiric research also determines the impact of organizational culture on job satisfaction. For measuring organizational culture, an organizational culture scale used which was created by Denison & Mishra (1995) and the Turkish version of the scale provided by Prof. Dr. Mehmet Y. Yahyagil. Within the forming items of the organizational culture; participation, consistency, adaptation and vision found significant and in positive relationship with job satisfaction.

Konaklama işletmelerinin başarılı olmaları büyük ölçüde örgüt üyelerini birbirine bağlayan ve bir arada tutan; onlara canlılık ve yeni bir ruh aşılayan kültürlerine bağlıdır. Aynı zamanda çalışanların yaptıkları işten memnun olmaları performanslarını en çok etkileyen durumdur. Bu bağlamda, çalışma örgüt kültürü yaklaşımını derinlemesine bir mercek altına alarak konaklama işletmelerinde örgüt kültürü ile iş tatmininin durumunu saptamakta; örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkilerini yapılan karşılaştırmalarla belirlemektir. Çalışmada Denison ve Mishra (1995)’nın oluşturduğu ve Prof. Dr. Mehmet Y. Yahyagil tarafından Türkçe uyarlaması sağlanan örgüt kültürü ölçeği kullanılmıştır. Bu ampirik çalışma ile örgüt kültürünü oluşturan, katılım, tutarlılık, uyarlama ve vizyon boyutları ile iş tatmini faktörleri arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişkiye rastlanmıştır.