Çok duvarlı karbon nanotüp katkılı poliamit 6 polimerinin mekanik özelliklerinin incelenmesi


Kuş G., Koyunbakan M., Yetgin S. H., Yıldırım F., Eskizeybek V., Genç A.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, vol.11, no.2, pp.543-551, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, poliamit 6 (PA6) polimerine çok duvarlı karbon nanotüp (ÇDKNT) takviye edilerek
PA6/ÇDKNT nanokompozitleri üretilmiştir. Elde edilen nanokompozitlerde değişen ÇDKNT miktarının
çekme, eğilme ve darbe dayanımlarına etkisi incelenmiştir. ÇDKNT nanotakviyelerinin PA6 matriks
içerisindeki homojen dağılımlarının sağlanması için PA6/ÇDKNT karışımı çift vidalı ekstruderden
geçirilmiştir. Elde edilen karışım enjeksiyonla kalıplama tekniği kullanılarak, çekme, darbe ve eğilme
numunelerinin üretiminde kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, ÇDKNT miktarının PA6 matriksinin mekanik
özellikleri üzerinde önemli etkisi olduğu belirlenmiştir. Buna göre, artan ÇDKNT miktarına bağlı olarak
PA6/ÇDKNT nanokompozitlerin çekme ve eğilme dayanımları ile elastisite modülleri sırasıyla %5.79, %16
ve %7.8 oranlarında artarken darbe dayanımı ve şekil değiştirme değerleri sırasıyla %11.2 ve %988
oranlarında azalmıştır.