Mersin’de Yaşayan Çocuklarda İntihar Girişim Sıklığı İçin Poisson Regresyon Poisson Regresyon


MENDEŞ M., Toros F., ERDEN S., ERDOĞAN S., KESKİN S., AKKUŞ Z., ...More

8.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Bursa, Turkey

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes