Toplumun Ma’nen İnşâsı Bağlamında Önemli Bir Değer: Namaz (Gelibolulu Ahmed Bîcân’ın Envarü’l Âşikîn Adlı Eserindeki Hadis Rivâyetleri Özelinde Bir Değerlendirme)


Creative Commons License

Durmuş Ü.

Troia’dan Çanakkale’ye İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşası: Değerler ve Şehir Uluslararası Kongresi, Çanakkale, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.325-350

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.325-350
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes