Farklı Arazi Örtüsünün Arazi Degradasyonu Üzerine Etkileri: Çanakkale Çıplak Köyü Örneği


Everest T., Sungur A., Parlak M., Temel E., Özcan H.

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.31, no.2, pp.180-193, 2021 (Peer-Reviewed Journal)