Investigation of Thermal Decomposition Kinetics of Cr, Mo, and W Hexacarbonyl Complexes of The Schiff Base Salicylidene–3-Amino–1,2,4-Triazole Using Thermogravimetric Methods


DOĞAN F. , ŞİRİN K., ULUSOY M., Yürekli M.

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2006

  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye