Ekoturizm Aktivitelerinin Tanıtım Broşürleri Perspektifiyle Değerlendirilmesi


SAATCI G., DEMİRBULAT Ö.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.3, pp.322-337, 2019 (Peer-Reviewed Journal)