The Olympic Rings as a Brand Symbol and Recallability


Örsoğlu T.

Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.71-84, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Root Indexing, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.71-84
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The Olympic rings, one of the most well-known symbols of the world, also reflect the identity of the Olympic brand. Companies that want to benefit from the message of the rings emphasizing the unity of the five continents and the values of the olympism compete intensely for official sponsorship status of the Olympics. The study aims to examine the recallability level of the olympic rings as a brand symbol. The study group consists of 109 high school students. Some of them participated in a training program on 'Olympic Games and Philosophy'. Case study, one of the qualitative research methods, was used. Data collected through drawings and open-ended questions were analyzed using descriptive and thematic analysis methods. The drawings analyzed in five subcategories and the recallability level of the rings was high in total scores, and there was a significant difference between the groups [t(107)=5.977, p<.01]. As a result, it was seen that the togetherness message of the Olympic rings was understood by the individuals and the exposure increased the recallability level of the symbols.

Dünyanın en çok bilinen sembollerinden biri olan olimpiyat halkaları, aynı zamanda olimpik markanın kimliğini de yansıtmaktadır. Beş kıtanın beraberliğini vurgulayan halkaların mesajı ve olimpizm felsefesinin değerlerinden yararlanmak isteyen şirketler, olimpiyatlar için sıkı bir sponsorluk yarışına girmektedirler. Bu çalışmada, marka sembolü olarak olimpiyat halkalarının bireyler tarafından ne düzeyde hatırlanabilir olduğu incelenmiştir. Çalışma grubunu 109 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin bir kısmı veri toplama öncesi „Olimpiyat Oyunları ve Felsefesi‟ konulu bir eğitim programına dahil olmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çizimler ve açık uçlu sorular yoluyla toplanan veriler, betimsel analiz ve tematik analiz yöntemleri kullanılarak işlenmiştir. Beş alt kategoride incelenen çizimler sonucu, toplam puanlara göre halkaların hatırlanabilirlik düzeyinin yüksek olduğu ve eğitim alma durumuna göre gruplar arası anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır [t(107)=5.977, p<.01]. Sonuç olarak, olimpik halkaların verdiği birliktelik mesajının bireylere yansıdığı ve maruz kalmanın sembollerde hatırlanabilirliği artırdığı görülmüştür.