The Effects of Different Irrigation Water Salinity Levels on Seedling Development of Maize


Creative Commons License

Coşkun Y., Taş İ., Akçura M., Oral A., Tütenocaklı T., Yeter T.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , vol.7, no.5, pp.1139-1147, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The SAR value of irrigation water is the primary parameter in determining the quality class of the water. For this reason, the results obtained in studies with sodium salt without taking into account the SAR value are not salt losses and represent sodium losses. In order to determine to what level the maize plant's irrigation water salinity can be tolerated, germination and pot experiments were carried out using irrigation waters with different salt concentrations so that the SAR value is less than 1. As a result of germination trial, parallel to the increase in irrigation water salinity, root length, seedling dry weight, and germination rate decreased. The root length started to be affected negatively at 3 dS m-1 ECi level of irrigation water salinity, seedling dry weight and germination rate started to be affected at 5 dS m-1 ECi level. In the pot experiment, parallel to the increase in irrigation water salinity, plant height and plant dry weight values decreased and were negatively affected at 8 dS m-1 ECi level. Keywords: Maize, irrigation water salinity, germination, SAR 

Sulama suyunun SAR değeri suyun kalite sınıfının belirlenmesinde birincil parametredir. Bu nedenle SAR değeri dikkate alınmadan sodyum tuzu ile yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar tuz zararı olmayıp sodyum zararını temsil etmektedir. Mısır bitkisinin sulama suyu tuzluluğunu hangi seviyeye kadar tolere edilebileceğini tespit etmek amacıyla SAR değeri 1’in altında ayarlanarak farklı tuz konsantrasyonuna sahip sulama suları ile çimlendirme ve saksı denemeleri yapılmıştır. Çimlendirme denemesi sonucunda sulama suyu tuzluluk seviyesindeki artışa paralel olarak kök uzunluğu, fide kuru ağırlığı ve çimlenme oranı azalmıştır. Kök uzunluğu sulama suyu tuzluluğunun 3 dS m-1 ECi seviyesinde olumsuz etkilenmeye başlarken fide kuru ağırlığı ve çimlenme oranı 5 dS m-1 ECi seviyesinde etkilenmeye başlamıştır. Saksı denemesinde sulama suyu tuzluluk seviyesindeki artışa paralel olarak bitki boyu ve bitki kuru ağırlığı değerleri azalmış olup 8 dS m-1 ECi seviyesinde olumsuz etkilenmiştir. Anahtar kelimler: Mısır, sulama suyu tuzluluğu, çimlenme, SAR