“Produced In Anatolia And Azerbaijan In Antiquity, Their Similarities And Effects On Contemporary Art”


Creative Commons License

Karagül M. F.

AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 April 2021, no.4200, pp.1792-1807

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1792-1807
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Antropomorfik seramikler tasarımcı ve sanatçılara pek çok farklı ve zengin alanda veriler sunmaktadır. Bunlar uygarlıkların kimlik tespitinde, kültürel zenginliklerinin belirlenmesinde, inanç sistemlerinin zenginliğinin ve çeşitliliğinin saptanmasında, en önemlisi medeniyetlerin gelişerek yayılımının belirlenmesinde rol oynayan unsurlardandır. Bu araştırmada yalnızca antropomorfik seramikler, özelinde ise, inanç paralelinde şekillendirilmiş olan antik ana tanrıça heykelcikleri ele alınmıştır. Konu edindiğimiz heykelcikler, günümüzde figüratif seramik başlığında ele alınan kendine has bir önemi olan bir araştırma ve uygulama alanıdır. Bu konu hakkında yapılmış birtakım tezler ve makaleler bulunmaktadır fakat bu çalışmalarda özellikle Anadolu ve Kafkaslar bağlantısı üzerinde durulmadığı, ya da es geçildiği tespit edilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz araştırma ve uygulamalarda özellikle bu bağlantı, seramik örnekler üzerinden değerlendirilecektir. Bu paralelde gerçekleştirdiğimiz proje sürecinde esin kaynağı olarak bolluk ve bereket simgesi olan ana tanrıça, “elibelinde” motifi ile stilize edilerek, yeni tasarımların üretim sürecinde değerlendirilmiştir. Bir araştırma projesi çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu makalede, farklı kullanım amaçları için önerilen tasarımlar üç boyutlu modelleme programları ile gerçekleştirilerek, geleneksel temalı seramik üretimine yeni bir yaklaşım gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.