Kayak Yaralanmalarının Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi: Erciyes Örneklemi


GÖKMEN Ö., EMRAH Y., KOÇ H.

15. Ulıslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes