Bir Kayırmacılık (Nepotizm) Çeşidi Olarak Kronizme İlişkin Çalışanların Bakış Açıları


SAATCI G. , FİDANCI M., AVCIKURT C.

9. Uluslararası Kongre: “Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler”, TOURMAN 2014, Burhaniye, 25 - 27 Eylül 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Burhaniye