Bir Kayırmacılık (Nepotizm) Çeşidi Olarak Kronizme İlişkin Çalışanların Bakış Açıları


SAATCI G., FİDANCI M., AVCIKURT C.

9. Uluslararası Kongre: “Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler”, TOURMAN 2014, Burhaniye, 25 - 27 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Burhaniye
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No