Bir Jeomorfolojik Miras Olan Nemrut Kalderasının Üç Boyutlu Modellemesi


BÜYÜKSARAÇ A. , BEKTAŞ Ö., EKİNCİ Y. L.

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 12 - 14 Ekim 2017