Kentleşmenin Tarım Alanları Üzerine Etkisinin Uzaktan Algılama ile İncelenmesi–Çanakkale Örneği


ÖZELKAN E., SAĞLIK A., SÜMER S. K., Bedir M., KELKİT A.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.123-134, 2018 (Peer-Reviewed Journal)