Sakubitril valsartan’ın deneysel havyan modellerindeki yeri


Creative Commons License

Duygu A., Gazi E.

Troia Medical Journal, vol.4, no.1, pp.33-37, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kalp yetersizliği tedavisinde yeni bir molekül olan sakubutril/valsartan’ın (S/V) büyük ve kapsamlı çalışmalarda faydaları ortaya koyulmuş ve günlük pratikte kullanıma sunulmuştur. Bu ilaç kombinasyonu, neprilisin tarafından bozulan potansiyel olarak faydalı endojen vazoaktif peptitlerin seviyelerini arttırırken, renin anjiyotensin aldosteron sistemi (RAAS) aktivasyonunun zararlı etkilerini engellemek için geliştirilmiştir. Son yayınlanan 2022 Avrupa Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Kılavuzu’nda da daha önce kalp yetersizliği tedavisinde sınıf 1 endikasyona sahip olan ACE-İ ve beta blokerler ile birlikte sınıf 1 endikasyonu almıştır. Bunun yanında farklı deneysel hayvan modellerinde de S/V’ın etkileri incelenmiş, böylece etiyolojik farklılıklar da değerlendirilmiş ve incelenmeye, değerlendirilmeye devam etmektedir. Bu derlemede S/V ile yapılmış deneysel hayvan çalışmalarını özetlemeyi amaçladık.