Serbest Dişeti Grefti Verici Alanına Titanium ile Hazırlanan Trombositten Zengin Fibrin T TZF veya Düşük Doz Lazer DDL Uygulamalarının Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Randomize Kontrollü Prospektif Klinik Çalışma


ERCAN E. , USTAOĞLU G., TUNALI M.

Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu, Turkey, 12 - 14 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey