The Relationship of High-Technology Exportsand Labour Productivity in theContext of Industry 4.0: Panel Causality Analysis


Koyuncu G., Arıca F.

GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.1-10, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüz ekonomilerinde bilgi ve teknolojisini kendi üretip bu bilgi ve teknolojilerini ihraç eden ülkeler ekonomik ve sosyal yönden diğer ülkelere kıyasla dünya ekonomisi açısından daha önemli bir yere sahip olmaktadır. Teknolojik devrimlerin emeği her seferinde biraz daha arka plana atması araştırmacıların teknik elemanların yer edindiği böylece emeğin büyük bir çoğunluğunun dışlanıp tasarruf ve verimliliğin artmasının beklendiği yüksek teknolojili Endüstri 4.0 sürecinin emek piyasası üzerinde yaratacağı etkileri üzerine odaklanmalarına yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı 36 OECD ülkesinin 2007-2018 yılları arası dönemde Endüstri 4.0 sisteminin önemli çıktılarından olan yüksek teknolojili ürün ihracatı ile emek piyasasında işgücü verimliliği arasındaki nedensel ilişkileri panel veri analizi aracılığıyla ortaya koymaktır. Yeni nesil panel nedensellik testlerinden biri olan Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) panel nedensellik testinin kullanıldığı çalışmanın ampirik bulgularına göre 8 ülke için yüksek teknolojili ürün ihracatından işgücü verimliliğine doğru tek yönlü; 6 ülke için işgücü verimliliğinden yüksek teknolojili ürün ihracatına doğru tek yönlü ve 3 ülke için ise çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Dolayısıyla yeni nesil işgücünün verimliliği üzerinde etkili olan Endüstri 4.0 sürecinde, işgücünün de dönüşüm içine girerek veri ve bilgi işleme yetkinliğine sahip olması, istatistiki bilgi ve analitik düşünce yeteneğine sahip olması, organizasyon ve iş süreçlerini iyi anlayabilen, değişime kapalı olmayan, takım çalışmasına yatkın olması öngörülen işsizliğin oluşmasına engel olabilecektir.