Historical and Cultural Landscaping Design: The Example of Çanakkale Fortified Area


Creative Commons License

Öztürk E., Erduran Nemutlu F.

COMU Journal of Agriculture Faculty, vol.4, no.1, pp.61-67, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: COMU Journal of Agriculture Faculty
  • Page Numbers: pp.61-67
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Cities develop identity by the historical resources they have. This is possible by ensuring the continuity of historical resources, as well as their inclusion in urban design and reflection on the city’s identity. In this context, the “Fortified Area Headquarters Command Post”, which made it possible panoramically to monitor ships entering the strait during the Battle of Canakkale and carried great significance in changing the course of the battle in our favor, was chosen as the subject of this study because it was found valuable in terms of cultural landscaping.

The area of research, in addition to its historical significance, has a view where the city and the Canakkale strait can be observed with a broad perspective. It was utilized by CevatPaşa as an observation point during the Battle of Canakkale because of the location’s command over the city with a broad perspective. While the studies about the area determined that the HasanPaşa farm containing the observation point was used as residence and the naval battle was controlled from there, it was aimed here to integrate this historical area into the recreation of the city. In the light of this purpose, cultural and natural resources of the area were analyzed, activities of war that took place in the area were determined, and a landscaping design where history may be taught by keeping it alive in the area was developed.

Keywords: Canakkale war, Cultural andscape, Recreation, Landscape design

Kentler sahip oldukları tarihi kaynakları ile kimlik kazanırlar. Bu tarihi kaynakların devamlılığının sağlanması,  kentsel tasarımlarda yer verilmesi ve kent kimliğine yansıtılması ile mümkündür. Bu bağlamda Çanakkale savaşı sırasında boğaza giriş yapan gemilerin her yönde gözlemlendiği ve savaşın lehimize çevrilmesinde stratejik önem taşımış olan  "Müstahkem Mevki Karargâh Komutanlığı", kültürel peyzaj açısından değerli bulunarak çalışma konusu yapılmıştır.

Çalışma alanı, tarihi önemi yanı sıra kentin ve Çanakkale boğazının geniş bir perspektifte gözlemlenebildiği manzaraya hâkimdir. Geniş perspektifte kente hâkimiyeti ile Çanakkale savaşı sırasında Cevat Paşa tarafından gözlem noktası olarak değerlendirilmiştir. Alan ile ilgili yapılan araştırmalar doğrultusunda gözlem noktasının bağlı olduğu Hasan Paşa çiftliğinde konaklandığı ve deniz savaşının buradan yönetildiği belirlenmiş olup bu tarihi alanın kent rekreasyonuna kazandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla alanın kültürel ve doğal kaynakları incelenmiş, alanda yaşanmış savaş olayları belirlenerek tarihin bölgede yaşatılarak öğretilebileceği peyzaj tasarımı önerisi geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale savaşı, Kültürel peyzaj, Rekreasyon, Peyzaj tasarımı