Boyarmadde İçeren Atıksuların Katalitik ve Oksidant Etkili Mikrodalga Işınım Yöntemi ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi


BEKTAŞ T. E., Göl S., Çoker F., Öztel H., Kara E.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science, 26 - 27 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No