Kocabaş Çayı (Biga-Çanakkale) Alt Havzasındaki Atık Sularda Fizikokimyasal-Mikrobiyolojik Paremetrelerle Birlikte Ağır Metal Kirliliğinin ICP-AES Tekniği İle Belirlenmesi


YAYINTAŞ Ö., YILMAZ S., TÜRKOĞLU M., ÇAKIR F., ÇOLAKOĞLU F.

III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Özet Kitabı (Poster Bildirileri), Çanakkale, Turkey, 5 - 07 July 2006, vol.3, pp.46

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 3
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.46
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes