Akademisyenlerin rekreasyona katılım engellerinin bazıparametreler açısından incelenmesi


ÖZTÜRK H., ADİLOĞULLARI G. E., ULUCAN H.

ERPA International Congresses on Education, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Saraybosna
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes