The Machining Performance of Cutting Tools in Terms of Surface Roughness


Motorcu A. R. , Şahin Y.

International Scientific and Technical Conference, Modern Problems of Mechanical Engineering and Instrument Making, Baku, Baku, Azerbaijan, 26 - 28 September 2005, pp.268-274

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.268-274

Abstract

In this study, the effects of main cutting parameters such as cutting speed, feed rate, depth of cut in addition to cutting tool materials and work piece materials were assessed using the orthogonal array. Machining tests were carried out in turning AISI 1050 and 4140 steels by coated carbide tool and cermet cutting tools under different conditions. Orthogonal design and Analysis of variance were employed to investigate the cutting characteristics of steel bars. The obtained results indicated that the feed rate was found out to be a dominant factor among controllable factors on the surface roughness, followed by type of work pieces. However, the other parameters remained a stable. First-order-model predicting equation for surface roughness was developed using an experimental data when machining the steels with tools. Furthermore, the predicted surface roughness on the samples by first-order model has been found to lie very close to that of the experimentally observed ones.  

Bu çalışmada, kesici takım malzemeleri ve iş parçası malzemelerine ek olarak kesme hızı, ilerleme miktarı, kesme derinliği gibi ana kesme parametrelerinin etkileri ortogonal dizi kullanılarak incelenmiştir. AISI 1050 ve 4140 çeliklerinin kaplamalı karbür takım ve sermet kesici takımları ile farklı koşullar altında tornalanmasında işleme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Çelik çubukların kesilme özelliklerini incelemek için ortogonal tasarım ve varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, ilerleme miktarının yüzey pürüzlülüğü üzerinde kontrol edilebilir faktörler arasında en etkili faktör olduğunu ve onu iş parçasının tipinin takip ettiğini göstermiştir. Ancak, diğer parametrelerin etkileri sabit kalmıştır. Çeliklerin takımlarla işlenmesinde elde edilen deneysel veriler kullanılarak yüzey pürüzlülüğü için birinci dereceden tahminsel denklem geliştirilmiştir. Ayrıca, numunelerin birinci dereceden model tarafından tahmin edilen yüzey pürüzlülüğünün deneysel olarak gözlemlenenlerinkine çok yakın olduğu bulunmuştur.