Sütçülük Alanında Kullanılmaya Başlanan Gelişmiş ve İleri Teknoloji Mesleki Eğitim Yöntemleri


BODUR A. E.

2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2011, pp.177

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.177
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Advanced Vocational Training Methods in Dairy Field
Structural changes in vocational education methods are changing with the development of science and technology.These methods are previously unknown, perheps a few years later it will be replaced by more advanced methods.Besides advanced technology, it can be said that easy learning techniques which adopted in education science is being exploited in these methods. The main aspects of these methods are based on new research and delivery of information over long distances quickly. These methods are not only used in vocational education but also growers can benefit from new information which they are interested in. In addition, these methods have been used at universities in undergraduate and graduate education.
The methods we will cover in detail are internet courses, video and satellite conferencing methods, national and international dairy databases, searchable conference databases, create focus groups, applied and visual training on farms, advicing and stimulating of special advisor field teams’ work which dairy industry appointed, practical workshops, participation of pre-planned conferences, symposia, seminars and panels listed in the form.

Bilim ve Teknolojideki gelişmelere paralel olarak mesleki eğitim yöntemlerinde de yapısal değişiklikler görülmektedir. Birkaç yıl önceden bilinmeyen bu yöntemler belki de ileride yerini daha gelişmiş yöntemlere bırakacaktır. Bu yöntemlerde ileri teknoloji yanında eğitim bilimlerince kabul edilen kolay öğrenme tekniklerinden de yararlanıldığı söylenebilir. Araştırmaya dayalı yöntemler olmaları ve yeni bilgiyi uzak mesafelere hızlı bir şekilde ulaştırmaları başlıca üstün yönleridir. Yalnızca mesleki eğitimde kullanmakla yetinilmemekte, günümüzde yetiştiriciler çiftliklerde ilgi duydukları yeni bilgilere ulaşmada bu yöntemlerden yararlanmaktadır. Ayrıca bu yöntemlerle üniversitelerde önlisans ve lisans eğitimi de verilmeye başlanmıştır.
Detaylı olarak ele alacağımız bu yöntemleri internet kursları, video ve uydu konferans yöntemleri, ulusal ve uluslararası sütçülük veritabanları, Araştırılabilir konferans veritabanları, Hedef grupları oluşturma, Çiftliklerde uygulamalı ve görsel eğitim, Süt endüstrinin görevlendirdiği özel danışman saha ekiplerinin tavsiye edici ve uyarıcı çalışmaları, uygulamalı atölye çalışmaları, önceden planlanmış konferans, sempozyum, seminer ve panellere katılma şeklinde sıralanabilir.