Öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi


OZAN C., KINCAL R. Y.

VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 13 - 15 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No