Geophysical Research Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Characterization of site-effects in the urban area of Canakkale


BEKLER T. , DEMİRCİ A., KARAGÖZ Ö.

EGU General Assembly 2010, Avusturya, 1 - 04 Nisan 2010

  • Basıldığı Ülke: Avusturya