İSTANBUL’A GELEN YABANCI TURİSTLERİN YENİ YEMEKLERİ DENEME KORKUSUNUN YEREL YEMEK TERCİHİNE ETKİSİ


Sünnetçioğlu A., Çakıcı A. C., Erdem S. H.

MTCON'20, Ankara, Turkey, 2 - 04 September 2020, pp.804-812

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.804-812
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Turistlerin yeni yemekleri deneme korkusu, onların yerel lezzetleri tatmalarının önünde bir engel teşkil edebilir. Bu engel, destinasyonlar açısından da bir sorun haline gelebilir. Çalışmada; turistlerin yeni yemekleri deneme korkusunun yerel yemek tercihine etkisi incelenmiştir. Tanımlayıcı türdeki araştırmada veriler, literatüre dayalı olarak geliştirilen bir anket ile toplanmıştır. Anket, milliyet temelinde belirlenen kota örneklemesine göre, 1 Haziran-5 Temmuz 2018 tarihleri arasında İstanbul Sultanahmet Bölgesini ziyaret eden yabancı turistlere yüz yüze uygulanmış ve 605 anket elde edilmiştir. Verilerin analizinde; faktör analizi, regresyon analizi, t-testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Yeni yemekleri deneme korkusunun yerel yemek tercihini olumsuz yönde (ß: -0,759; ΔR2: %57,6) etkilediği tespit edilmiştir. . Anahtar kelimeler: yeni yemekleri deneme korkusu, yerel yemek, turist davranışı, İstanbul