Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması


AÇAK M., DÜZ S.

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.9, pp.74-86, 2018 (Peer-Reviewed Journal)