Türkiye'deki Üniversiteler Bünyesinde Bulunan Afet Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Koçak H., Çalışkan C., Altıntaş K. H.

V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.2573-2580

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2573-2580
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

According to the definition of the United Nations, disaster is the results of natural, technological or human-induced events that lead to physical, economic, and social loss and affect communities by disrupting and discontinuing the ordinary order of life and human activities. Disaster is a sophisticated concept that requires the joint study of different disciplines.
Different disciplines such as health, education, engineering, law, security, management have various subjects of study on disaster. In this respect, the disaster application and research centers within universities serve as an umbrella unit, bringing together these different disciplines with the case of disaster and enabling them to work together. Disaster application and research centers have important tasks as a part of integrated disaster management. This research has been conducted by utilizing the internet addresses of public and private universities in Turkey and by scanning certain key words through the official gazette. The names of application and research centers within the 14 universities of Turkey have the word of “disaster”. Of them, 92.8 % (n=13) are within the structure of the state university. The first established center in this field is within the structure of Middle East Technical University
In conclusion, the 14 centers have been observed to be mainly established in the fields of engineering / science, social sciences. In this respect, the improvement in number of those related to the field of health would be beneficial.
Key Words: Disaster, Disaster Training, Disaster Application and Research Center, Disaster Management

Birleşmiş Milletlerin tanımına göre afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayların doğurduğu sonuçlar olarak tanımlanmaktadır. Afet farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını gerektiren karmaşık bir olgudur.
Afet alanında sağlık, eğitim, mühendislik, hukuk, güvenlik, yönetim gibi farklı disiplinlerin çalışma konuları vardır. Bu açıdan bakıldığında üniversiteler bünyesinde bulunan afet uygulama ve araştırma merkezleri bu farklı disiplinleri afet özelinde bir araya getirerek çalışmalarını sağlayan şemsiye birimler niteliğindedir. Bütünleşik afet yönetimi kapsamında afet uygulama ve araştırma merkezlerine önemli görevler düşmektedir. Bu çalışma Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin internet adreslerine girilerek ve anahtar kelimeler resmi gazete üzerinden belirli anahtar kelimeler taranarak yapılmıştır. Türkiye’de 14 üniversite bünyesinde yer alan uygulama ve araştırma merkezlerinin isimlerinde “afet” kelimesi bulunmaktadır. Bunların %92,8’i (n=13) devlet üniversitesi bünyesindedir. Bu alanda ilk kurulan merkez Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesindedir.
Sonuç olarak bu 14 merkezin daha çok mühendislik/fen, sosyal bilimler alanında kurulu olduğu görülmüştür. Bu durumda özellikle sağlık alanı ile ilgili olanların sayıca artırılmasında yarar olacaktır.
Anahtar kelimeler: Afet, Afet Eğitimi, Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Afet Yönetimi