Eğitim Aracılığı İle İktidarın Yeniden Üretilmesine İlişkin Bir Araştırma Tuzluçayır ve Abidinpaşa Liseleri Örneği


Aka A.

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.5, no.19, pp.124, 2005 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 19
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.124
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

This studty aims to examinea in what ways the power is reproduced through the teachers by means of testing the theories of Foucalt on disclipnary power. Whatever social, economic and cultural system is,it goals to educate the suitable individuals for itself to provide its own maintenance. The sample of this study consists of 250 students chosen from high schools of Tuzluçayır and Abidinpaşa. The structured questionore,rie consisting of 46 questions is applied to the sample group. In order to show the techniques to discipline the students, one way/ multi variable variance analysis, Non- Parametrik Test and T- test are apllied.
Bu çalışma Foucault’nun disipliner iktidara ilişkin açıklamalarını eğitimde test ederek öğretmenler aracılığı ile iktidarın yeniden nasıl üretildiğini incelemeye yöneliktir. Hangisosyo-ekonomik-kültürel sistem olursa olsun, kendi devamlılığını sağlayabilmek için kendine uygun bireyler yetiştirmeyi hedefler. Araştırmanın örneklemi Tuzluçayır ve Abidinpaşa Liseleri öğrencilerinden oluşan evrenden 250 öğrenciden oluşmuştur. Örneklem grubuna 46 sorudan oluşan yapılandırılmış anket uygulanmıştır. Öğrencileri disipline eden teknikleri göstermek için tek yönlü/ çok yönlü varyans analizi, npar testi, t-testine başvurulmuştur.