On Rectifying Spherical Curves in Euclidan Space


YENİÇIRAK D., CAMCI Ç.

16. Uluslararası Geometri Sempozyumu, 4 - 07 Haziran 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri