Gömülü Mandibular Üçüncü Molar Cerrahisinde Alloplastik Kemik Greft Materyali ve Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonunun Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak İncelenmesi


YILDIRIM G., DURMUS E., GÜRSEL M., TUNALI M.

AKADEMİK DENTAL DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2020 (Peer-Reviewed Journal)