UTERUS PARAMETRİYUMUNDA KİSTİK ENDOSALPİNGİOZİS


Kılınç N.

Bozok Tıp Dergisi, vol.12, no.3, pp.91-93, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 12 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Bozok Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.91-93
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Endosalpingiozis, periton, subperitoneal dokular ve retroperitoneal lenf nodlarını tutan, tubal tip epitel ile döşeli iyi huylu glandlar ile karakterize bir Müllerian sistem hastalığıdır. Endosalpingiozis, genellikle mikroskobik incelemede tesadüfen gözlenen bir bulgudur. Olgumuz olan 45 yaşında kadın hasta, menometroraji şikâyeti ile Jinekoloji polikliniğine başvurmuştur. Makroskopik incelemede uterus anteriorunda 9x6x3 cm boyutlarında intramural kistik oluşum görülmüştür. Patolojik incelemede bu kitleye kistik endosalpingiozis tanısı konulmuştur. 45 yaşında menometroraji şikâyeti ile gelen multipar bir hastada uterus parametriyumunda kistik endosalpingiozis olgumuzu nadir olması nedeniyle sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Endosalpingiozis; Fallop Tüpü; Pelvik Kitle ABSTRACT Endosalpingiosis is a disorder of Mullerian system characterized by benign glands lined by tubal type epithelium and involves the peritoneum, subperitoneal tissues, and retroperitoneal lymph nodes. Endosalpingiosis is almost an incidental finding on microscopic examination. Our case, a 45-years-old female patient, with complaint of menometrorrhagia, admitted to the Gynaecology outpatient clinic. An intramural cystic formation sized as 9x6x3 cm on the anterior surface of the uterus has seen by macroscopic examination. It has been diagnosed as cystic endosalpingiosis by the pathologic examination. We presented our case of a cystic endosalpingiosis of uterine parametrium in a 45-year-old multiparous patient who presented with complaints of menometrorrhagia because of its rarity.


Endosalpingiozis, periton, subperitoneal dokular ve retroperitoneal lenf nodlarını tutan, tubal tip epitel ile
döşeli iyi huylu glandlar ile karakterize bir Müllerian sistem hastalığıdır. Endosalpingiozis, genellikle mikros-
kobik incelemede tesadüfen gözlenen bir bulgudur. Olgumuz olan 45 yaşında kadın hasta, menometroraji
şikâyeti ile Jinekoloji polikliniğine başvurmuştur. Makroskopik incelemede uterus anteriorunda 9x6x3 cm
boyutlarında intramural kistik oluşum görülmüştür. Patolojik incelemede bu kitleye kistik endosalpingiozis
tanısı konulmuştur. 45 yaşında menometroraji şikâyeti ile gelen multipar bir hastada uterus parametriyu-
munda kistik endosalpingiozis olgumuzu nadir olması nedeniyle sunulmuştur