Investigation of The Effects of Occupational Safety Supervisions on Firefighting and AFAD Teams' Occupational Safety Cultures


Motorcu A. R., Yılmaz K.

International Marmara Sciences Congress, Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, vol.1, pp.638-645

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.638-645
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Turkey is one of the countries that experienced frequent disasters and emergencies due to its geographical location and structural features. In such extraordinary situations, AFAD and Firefighters, who work in disasters and emergencies, intervene to restore the people, living and inanimate beings and order. Employees are required to have a culture of safety in such challenging events where dangers and risks are high. With the security culture and conscious work of these teams, whose primary task is to save lives, both the welfare of the society will be restored and the health and safety of these employees will always be provided. In this study, the effect of Occupational Safety Supervisions (OSS) on Occupational Safety Culture (OSC) for AFAD and firefighters working in Çanakkale was investigated. The universe of the research is the center of Çanakkale; the sample is 60 people, including AFAD and Firefighter field workers. The research questionnaire was applied face to face and the data were analyzed with statistical package program. As a result of the statistical evaluations of this field study, while statistically significant relationships were determined between the performance of the OSS in these institutions and the Occupational Safety Training (OST), the Occupational Safety Awareness and Competence (OSAC), which are the OSC assessment scales, no significant relationships were detected between the performance of the OSS in these institutions and Occupational Safety Communication (OSCOM) and Management Commitment (MC), which are the OSC assessment scales.

Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve yapısal özellikleri itibariyle afet ve acil durumların sık yaşandığı ülkelerdendir. Bu gibi olağanüstü durumlarda halkın, canlı ve cansız varlıkların, düzenin eski haline dönebilmesi için afet ve acil durumlarda görev yapan AFAD ve İtfaiye ekipleri müdahaleler yapmaktadırlar. Tehlike ve risklerin çok fazla olduğu bu gibi zorlu olaylarda çalışanların güvenlik kültürüne sahip olması istenmektedir. Öncelikli görevleri hayat kurtarmak olan bu ekiplerin güvenlik kültüre sahip ve bilinçli şekilde çalışmaları ile hem toplum refahı tekrar sağlanacak hem de her zaman ihtiyaç duyulan bu çalışanların sağlık ve güvenlikleri de sağlanmış olacaktır. Bu çalışmada, Çanakkale ilinde görev yapmakta olan AFAD ve itfaiye saha çalışanları için İş Güvenliği Denetimlerinin (İGD) İş Güvenliği Kültürüne (İGK) etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın evreni Çanakkale ili merkezi, örneklemi ise AFAD ve İtfaiye saha çalışanları olmak üzere 60 kişidir. Araştırma anketi yüz yüze uygulanmış ve veriler istatistiki paket programı ile analiz edilmiştir. Yapılan bu alan araştırmasının istatistiki değerlendirmeleri sonucunda, bu kurumlarda İGD yapılması ile İGK değerlendirme ölçeklerinden İş Güvenliği Eğitimi (İGE), İş Güvenliği Farkındalık ve Yetkinliği (İGFY) arasında istatistiki olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmişken, İGD yapılması ile İş Güvenliği İletişimi (İGİ) ve Yönetim Bağlılığı (YB) ölçekleri arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmemiştir.