Yerelden Ulusala Kalkınmada İşbirliği: Mahalli İdare Birlikleri Çanakkale Uygulaması”, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler


GÖRÜN M., KARA M.

4.Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyum Bildirileri, Ankara, Turkey, 19 - 20 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes