Pazar Kurdu Takipçilerinin Yaşam Tarzlarına Göre Hedonik Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma


TAŞKIN E., ŞENER H. Y., ŞAYLAN O., OKÇU Z.

Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.37-54, 2020 (Peer-Reviewed Journal)