Psödöeksfoliyasyonlu ve psödöeksfoliyasyonsuz gözlerde brimonidine damlanın pupil çapı üzerine etkisinin karşılaştırılması


CATE S., BEKTAŞ Ç., TURGUT B.

XXXXXIII. T.O.D. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Turkey, 6 - 09 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey