Öğretmen Adayı Yetiştirmede Sınıf Öğretmenlerinin Rolü Öğrenme Öğretme Sürecinde Öğretim Materyali Kullanımı


Aksoy Tokgöz İ., Şahin Taşkın Ç.

Ege Eğitim Dergisi, vol.16, no.2, pp.422-440, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.12984/eed.98839
  • Journal Name: Ege Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.422-440
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Technological developments influence and put in charge of teachers who help society to change as well as people live in the society. Therefore, teachers are required to follow technological developments and use the technology in their classroom. This influence teaching materials they use during the teaching-learning process. This research aims to understand pre-service teachers' views of primary teachers' use of teaching materials. Through this research, to what extent primary teachers' practices regarding the use of teaching materials contribute pre-service teachers' professional developments. 30 pre-service teachers on their 3rd year participated the research. They were asked to answer questions regarding the research aims. Content analysis were used in order to analyze the data. Regarding the analysis, majority of the pre-service teachers indicated that teachers can use teaching materials more effectively. They also indicated that through their observations during their visit to the primary schools, they realized the importance of the effective use of teaching materials during the teaching-learning process.

Teknolojik gelişmelerdeki baş döndürücü hız, toplumda yaşayan bütün bireyleri doğrudan etkilediği gibi toplumsal değişimin sürekliliğini sağlayan öğretmenlere de ayrı bir sorumluluk yüklemiştir. Sağlıklı ve verimli bir öğrenme-öğretme sürecinin planlanıp uygulanmasından sorumlu olan öğretmenlerden, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekle kalmayıp aynı zamanda teknolojik gelişmelerin öğrenme-öğretme sürecinde etkili bir biçimde kullanmaları beklenmektedir. Bu araştırma ile öğretmen adaylarının öğrenme-öğretme sürecinde sınıf öğretmenlerinin kullandıkları öğretim materyallerine yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Böylelikle, sınıf öğretmenlerinin gerçekleştirdikleri uygulamaların öğretmen adaylarının mesleğe başladıklarında nitelikli öğrenme-öğretme sürecini sağlamalarına ne ölçüde katkıda bulunduğu materyal kullanımı açısından incelenmiştir. Bu kapsamda 30 sınıf öğretmeni adayı örnekleme dahil edilmiş ve Okul Deneyimi dersi kapsamında gözlemledikleri sınıf öğretmenlerinin öğretim materyallerini kullanmaları üzerine hazırlanan açık uçlu soruları yanıtlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Bulgular, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının tamamına yakını öğretmenlerin çoğunlukla öğretim materyallerini daha etkili kullanabileceklerini düşündüklerini ve bu doğrultuda etkili materyal kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgi edinemediklerini göstermektedir. Bununla beraber, öğretmen adayları işlenen derslerin kalıcılığı ve öğrenciyi güdülemesi bakımından öğretim materyali kullanmanın önemini vurgulamışlardır.